Mẫu hợp đồng một trong những thủ tục pháp lý cơ bản giúp bên bán và mua dễ dàng tiến hành các hợp đồng trong thời gian ngắn nhất. Trong mục này, Nhà đất Đà Lạt XYZ sẽ giới thiệu các mẫu hợp đồng có liên quan đến ngành nghề bất động  sản như: mua bán, đặt cọc, góp vốn, thuê nhà đất, xây dựng công trình,  chấm dứt, thanh lý hợp đồng…

Nếu bạn còn e ngại về tính pháp lý của mẫu hợp đồng hay hợp đồng soạn sẵn thì có thể xem thêm các yếu tố được đề cập trong Bộ luật dân sự như sau:

Mẫu hợp đồng là gì?

Theo Điều 405 Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ, Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng.

Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể rõ ràng về hợp đồng theo mẫu khi hợp đồng này phải được công khai để bên đề nghị được biết hoặc phải biết, trình tự, thể thức công khai hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 tại khoản 5 Điều 3 cũng có quy định về khái niệm hợp đồng theo mẫu như sau: Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.

Đặc điểm của mẫu hợp đồng

– Hợp đồng mẫu là một loại hợp đồng đặc biệt. Ý chí của hai bên vẫn được thể hiện qua hợp đồng, ý chí chung được thể hiện thông qua việc cả hai bên cùng mong muốn tham gia vào quan hệ hợp đồng và đã chấp nhận giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, ý chí của bên được đề nghị chỉ thể hiện ở sự quyết định tham gia hay không tham gia giao kết hợp đồng. Sự thỏa thuận trong giao dịch chỉ mang tính chất hình thức.

– Tính chất theo mẫu. Tính chất “theo mẫu” được thể hiện thông qua các điều khoản của hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa do một bên của hợp đồng chuẩn bị từ trước nhằm mục đích sử dụng nhiều lần và để giao kết với nhiều người.

– Để đảm bảo quyền lợi của bên được đề nghị, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải công khai hợp đồng theo những trình tự và thể thức theo quy định của pháp luật để bên được đề nghị biết về những nội dung của hợp đồng.

Phía trên là các thông tin cơ bản về mẫu hợp đồng theo quy định của Pháp Luật hiện hành. Bạn chỉ cần tìm đúng các mẫu hợp đồng bất động sản, xem và tải hoàn toàn miễn phí.